Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zielony Ryś Sp. z o.o.

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielony Ryś Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Gugulskiego 1, 02-661, (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się:

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania:

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

Pozostałe informacje

Podanie danych Spółce jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze Spółką może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy. Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Zaproś Zielonego Rysia
do swojego domu

Zadzwoń 790 697 231
lub wypełnij formularz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.